2019.11.08
11/27 FM OH!「J3 Wednesday ~Midnight Master Key」ゲスト出演

11/27(水)FM OH!「J3 Wednesday   ~Midnight Master Key」

25:00-25:55 O.A 〈※ゲスト出演〉

http://www.fmosaka.net/_sites/16783487

http://www.fmosaka.net/_sites/16783487